Bal met pin

1:

Dit toernooi wordt gespeeld volgens de regels van het N.B.F. Wedstrijdreglement

2:

De handicap wordt berekend aan de hand van het gemiddelde, zoals vermeld op het bowlingpaspoort. Indien er geen gemiddelde vermeld wordt, is er een verklaring van de wedstrijdsecretaris van uw vereniging vereist. Dit gemiddelde moet gaan over minimaal 21 games en de verklaring mag niet ouder dan 14 dagen zijn.

3:

Voor buitenlandse deelnemers/sters zal het gemiddelde, aan de hand van het pasnummer, bij de NBF worden opgevraagd.

4:

Re-Entries zijn niet toegestaan.

5:

Het is de spelers verboden te eten of alcoholische dranken te nuttigen in de spelersruimte.

6:

Spelers moeten zich minimaal 30 minuten voor aanvang van hun serie melden aan de wedstrijdtafel.

7:

Bij een ex-aequo is de scratch-score bepalend. Biedt deze geen uitkomst, dan wordt er een 9e en 10e frame gespeeld tot er een beslissing is gevallen.

8:

Het spelen in de laatsteserie is in principe voorbehouden aan spelers/sters van buiten een straal van 50 km.

9:

Finalisten dienen zich 30 minuten voor hun finale of halve finale te melden bij de wedstrijdleiding. Opengevallen finaleplaatsen zullen worden opgevuld.

10:

Telefonische aanmeldingen moeten binnen 7 dagen schriftelijk of via e-mail bevestigd worden.

11:

Alle inschrijvingen worden omstreeks eind maart 2020 schriftelijk bevestigd met vermelding van Uw serie.

12:

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Go to Top